สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก

เพลงฅนรักน้อง

  ภาพกิจกรรมเพื่อการศึกษา

กิจกรรมครั้งที่ 1

โรงเรียนบ้านกล้วย(ตะเพินคี่)

ต.วังยาว สปอ.ด่านช้าง สปจ.สุพรรณบุรี

วันที่ 29-30 ก.ค. 2550

**************************

กิจกรรมครั้งที่ 2

โรงเรียนบ้านหนองขอน

ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.การจนบุรี

วันที่ 5 ธันวาคม 2550

**************************

กิจกรรมครังที่ 3

โรงเรียนบ้านตะกรุด

ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

วันที่ 19 กรกฎาคม 2551

**************************

กิจกรรมครั้งที่ 4 

โรงเรียนวัดคอกช้าง

ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2552

**************************

กิจกรรมครั้งที่ 5

โรงเรียนหลุงกัง

ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

วันที่ 5-6 ธันวาคม 2552

**************************

กิจกรรมครั้งที่ 6

โรงเรียน ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง

อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

วันที่ 2-3 ตุลาคม 2553

**************************

กิจกรรมครั้งที่ 7

โรงเรียน ตชด.บ้านแม่ละนา

ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

วันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2554

**************************

กิจกรรมครั้งที่ 8

โรงเรียน ศศช.บ้านห้วยลั๊วะ

ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

วันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2555

**************************

กิจกรรมครั้งที่ 9

โรงเรียน ศศช.แม่เหว่ยทะ

ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

วันที่ 20-23 ตุลาคม 2555

**************************

 

กิจกรรมครั้งที่ 10

โรงเรียน ศศช.บ้านกิ่วสะแวกใต้

ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

24-25 กุมภาพันธ์ 2556

**************************

 

กิจกรรมครั้งที่ 11

โรงเรียน ศศช.บ้านสันดอยงาม

ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

วันที่ 5-6 ธันวาคม 2556

**************************

 
 กิจกรรมครั้งที่ 12

โรงเรียน ศศช.บ้านทีผะแหล่

ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

วันที่ 5-7 ธันวาคม 2557

**************************

กิจกรรมครั้งที่ 13

โรงเรียนบ้านกล้วย(สาขาตะเพินคี่)

ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

 วันที่ 21-22 มีนาคม 2558

**************************

 

กิจกรรมครั้งที่ 14

โรงเรียน ศศช.บ้านปิพอ

ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

*************************

 

 กิจกรรมครั้งที่ 15

โรงเรียนบ้านแม่ปะน้อย

ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

**************************

 

 กิจกรรมครั้งที่ 16

โรงเรียนบ้านหนองขอน

ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

**************************

 

กิจกรรมครั้งที่ 17

โรงเรียน ศศช.บ้านแม่เหว่ยทะ

ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

*************************

 

กิจกรรมครั้งที่ 18

โรงเรียน ศศช.บ้านแม่สอเหนือ

ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

********************

 
 กิจกรรมครั้งที่ 19

 โรงเรียนบ้านตะกรุด

ต.บ้านการุ้ง  อ.บ้านไร่  จ.อุทัยธานี

********************